Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem
Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego.

Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa.
Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobre Nowiny
współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem.

Przeżywam wielkość swego powołania,
lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją.

Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata,
byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.
Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny.

Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością
uświęcał moje życie osobiste i rodzinne,
sferę pracy i wypoczynku sektor kultury i życia publicznego.

Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty,
mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.

Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym,
gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

+ Święty Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko Starowieyski - Patronowie Akcji Katolickiej w Polsce. Módlcie się za nami.Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej w Polsce Matce Bożej..
Jasnogórska Królowo Polski, Bogurodzico Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko!

W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci dzieło odradzającej się
Akcji Katolickiej w Polsce. Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra dzieje się w Kościele
i w naszej Ojczyźnie dzięki twemu wstawiennictwu, opiece oraz Matczynemu zatroskaniu.
Szczególnie tutaj, w duchowej stolicy Narodu, pogłębiamy naszą wiarę i odradzamy się moralnie.
W imię tej odnowy pragniemy budować stowarzyszenie apostolskie świeckich, Akcję Katolicką.
Maryjo, zawierzamy Ci wszystkich powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej:
Asystenta Krajowego, Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych, członków i kandydatów.
Powierzamy Ci wszystkie prace związane z tworzeniem Akcji Katolickiej: - kształtowanie sumień
- formację duchowo-moralną i intelektualną - budzenie odpowiedzialności za Kościół
- ożywianie ducha apostolskiego - wychowanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią
- kształtowanie świadomości kościelnej. Spraw, Matko, aby dzięki posłudze
Akcji Katolickiej wzrastała chwata Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania
Boże i naukę Ewangelii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające
z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej
śmierci, aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i pasterzy, aby mocą wiary żywej
pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym, aby otrzymany dar wolności zaowocował
prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny. Pomóż nam, Matko, tak pracować w Akcji Katolickiej,
by Chrystus stał się:

dla niewierzących - światłem
dla grzesznych - nawróceniem
dla zagubionych - drogą
dla poszukujących - prawdą i życiem
dla dobrych - umocnieniem.

Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej, Tobie, Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość
i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele. Amen.


Częstochowa, 9 listopada 1996 r., I Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę