Złożyli wieniec pod krzyżem papieskim w Sosnowcu

Prezes i członkowie zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej złożyli wieniec pod krzyżem papieskim w Sosnowcu w imieniu całej wspólnoty