Konferencje naukowe

Sól Ziemi

Działalność POAK

Linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności


Zaproszenie na XXI rocznicę powstania Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej i Radę Diecezjalnego Instytutu

          Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej do udziału w sobotę 26 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w uroczystej Mszy św. z okazji XXI rocznicy powstania stowarzyszenia sprawowanej przez JE Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu. Po Mszy św. w siedzibie Instytutu przy ul. Jagiellońskiej 2a odbędzie się Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, do udziału w której serdecznie zapraszamy Prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

 


Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

          Dnia 24 września w Instytucie AK o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Program spotkania:
-Wykład Ks. dr Stanisława Kołakowskiego
-Przerwa na kawę
-Sprawy członkowskie
-Sprawy finansowe
-Omówienie akcji charytatywnej
-Rocznica powstania AK 26.11.2016
-Wolne wnioski

Na spotkanie zapraszamy wszystkich Prezesów.

 


Wielkopostny Dzień Skupienia i Jubileusz Akcji Katolickiej

          W sobotę, 12 marca br. odbył się wielkopostny dzień skupienia Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej. W programie rekolekcyjnego skupienia były dwie konferencje, wygłoszone w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu przez ks. Tomasza Smalcerza, skoncentrowane na zagadnieniu woli Bożej w tajemnicy Bożego miłosierdzia, pielgrzymka jubileuszowa do Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP, przejście przez Drzwi Miłosierdzia oraz punkt centralny -Eucharystia - sprawowana pod przewodnictwem Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej ks. dr Grzegorza Noszczyka. Dzień skupienia Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej był okazją do skupienia i modlitwy, ale także momentem zawiązania wspólnoty oraz podzielania się wzajemnymi doświadczeniami członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

 

 

 

 

 

 

 

 zobacz galerię >>

 


Dzień Skupienia

Dnia 12 marca 2016 odbędzie się dzień skupienia Akcji Katolickiej.

Program :
– 9.15 – Konferencja w kościele Miłosierdzia Bożego.
– 10.00 – Pielgrzymka jubileuszowa Akcji Katolickiej DS do Katedry.
– 10.30 – Msza Święta z homilią w Katedrze.
– 11.15 – Powrót do instytutu AKDS.
– 11.30 – Kawa.
– 12.15 – Konferencja w kościele Miłosierdzia Bożego
Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej za rok 2014 rok.

zobacz sprawozdanie >>

 


20-Lecie Akcji Katolickiej

W przededniu swego patronalnego święta, uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, Akcja Katolicka diecezji sosnowieckiej świętowała jubileusz 20-lecia istnienia. Mszy św. odprawianej w kościele Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak.

"Wiem, że o waszych dziełach niewiele mówi się w środkach masowego przekazu. Należy się wam uznanie i podziw za wspaniałe rzeczy, jakich dokonaliście w życiu swoim i drugiego człowieka" - mówił w homilii Biskup wyrażając wdzięczność i podkreślając, że odwiedzając parafie widzi skalę dokonań Akcji Katolickiej.

"Głosicie solidne fundamenty, na których można zbudować sprawiedliwe społeczeństwo, w którym każdy będzie mógł godziwie żyć" - oceniał hierarcha dodając, że kluczem do sukcesu działalności jest jedność.

Akcja Katolicka została powołana przez papieża Piusa XI. Istotą jej działalności miał być udział świeckich w apostolstwie hierarchicznym Kościoła. Początkowo Stowarzyszenie działało we Włoszech, Francji, Belgii i Niemczech. W Polsce Akcja Katolicka rozpoczęła działanie w 1930 roku. W chwili wybuchu wojny liczyła już 750 tys. członków. Po wojnie – podobnie jak wszystkie stowarzyszenia świeckie – została rozwiązana przez władze komunistyczne.

Po upadku komunizmu stowarzyszenie odrodziło się na życzenie Jana Pawła II wypowiedziane do biskupów polskich w 1993 r. Oceniając powstałe w dwa lata później struktury Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski w 1997 r. stwierdził: "Dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi Akcja Katolicka (...), która obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych staje się szkołą wiary". Rolę stowarzyszenia docenił też Benedykt XVI, który podczas spotkania z włoskimi strukturami mówił: "Kościół w tej chwili historii szczególnie potrzebuje ludzi wierzących, którzy dają świadectwo Chrystusowi – Jego prawdzie i miłości. Dorośli i młodzież należący do Akcji Katolickiej winni cieszyć się przynależnością do Kościoła i umieć przekazywać społeczeństwu motywację życia i nadziei".

Obecnie w Polsce Akcja Katolicka liczy obecnie 19 470 osób zrzeszonych w 1843 parafialnych oddziałach oraz 3506 członków wspierających.

W diecezji sosnowieckiej Akcja Katolicka została utworzona w październiku 1995 przez Księdza Biskupa Adama Śmigielskiego. Na jej czele stanął ks. Grzegorz Noszczyk, który do dziś pełni funkcję diecezjalnego asystenta stowarzyszenia. Prezesem Akcji Katolickiej w diecezji jest dr Jan Majzner. Jej podstawowym zadaniem jest nowa ewangelizacja, przez dawanie świadectwa życia, ale także praca na rzecz parafii i działalność charytatywna. Struktury stowarzyszenia obecne są w niemal 1/3 parafii naszej diecezji i działa w nich ok. pół tysiąca osób.

FOTO: Piotr Lorenc

www.diecezja.sosnowiec.pl


Remont Krzyża

    Zbliżający się jubileusz 20-lecia powstania Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej stał się okazją do przeprowadzenia kolejnej kontroli

stanu Krzyża  na Placu Papieskim przy ul Gwiezdnej w Sosnowcu.

    Decyzję o upamiętnieniu tego tak ważnego dla diecezji miejsca zapadła na posiedzeniu Rady Diecezjalnej AK w krótce po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II , która miała miejsce 14.06.1999r. Rada podejmując stosowną uchwałę zobowiązała Zarząd na czele z Prezesem Janem Majznerem do podjęcia niezbędnych działań prawnych i organizacyjnych, mających na celu   wzniesienie  krzyża  i uporządkowanie przyległego ternu .

Dzięki hojności Kapłanów, członków Akcji Katolickiej oraz Wiernych  z całej diecezji wybudowano 12 metrowy krzyż   oraz  cokół na którym zamocowano tablice informacyjne przypominające to nadzwyczajne  wydarzenie.  Krzyż  został   podświetlony dwoma reflektorami, teren został wybrukowany oraz obsadzony krzewami ozdobnymi, pośród których posadzono symboliczną sosnę. Poświęcenia Krzyża dokonał  Pierwszy Biskup Sosnowiecki Adam Śmigielski.

 

 czytaj całość >>

 zobacz galerię >>

 

 


 Zakończenie semestru Studium Społeczno – Pastoralnego

    Zapraszamy na ostatni w tym cyklu wykład Studium Społeczno – Pastoralnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, który odbędzie się w sobotę 16 maja w godzinach 9.00 – 12.30 w sali wykładowej Instytutu przy ul. Jagiellońskiej 2A w Sosnowcu. Tematem spotkania będą misje katolickie. Naszym gościem będzie O. Tomasz Podrazik – Ojciec Biały Misjonarz Afryki pracujący ostatnio w Republice Południowej Afryki.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer konta: PKO BP S.A. Sosnowiec 60 1020 2498 0000 8602 0182 6239